در این مقاله به آموزش نصب هواکش در سرویس بهداشتی خواهیم پرداخت. در ابتدا می بایست از ایجاد لوله هواکش یا وجود یک پنجره کوچک برای تعبیه هواکش اطمینان حاصل نمایید. فن های هواکش در سایزهای دهانه ۱۰۰، ۱۲۵، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۱۵ میلیمتر موجود است که می توانید بسته به قطر لوله هواکش، فن مورد نظر خود را تهیه نمایید.

نحوه سیم کشی

برای سیم کشی هواکش نیازی به راه اندازی خاصی نبوده و فقط یک رشته سیم فاز و یک رشته سیم نول به آنها وصل کنید تا روشن شوند, (اگر سیم سومی هم داشت، آن سیم ارت است که در صورت وجود ارت در ساختمان، باید به سیم ارت وصل شود.) از آنجایی که حتماً در داخل حمام یا سرویس بهداشتی چراغ نصب شده است، پس می توانید از برق آن چراغ برای برق رسانی به فن هم استفاده کنید. البته باید مقداری نقشه سیم کشی را تغییر دهید.

احتمال قوی نقشه کشی به صورت ذیل می باشد:

اگر کلید یک پل را باز کنید احتمالاً این سیم را می بینید که با لنت برق به سیم های دیگر چسب زده شده است. ما با این سیم کاری نداریم.

خب حالا فیوز های برق را قطع کنید و دو سرسیم فاز را از چراغ داخل سرویس و از کلید یک پل آزاد کنید.

آنگاه یک سیم دو رشته را با لنت برق، به صورت کاملاً محکم به یک سر سیم فاز وصل کنید و  از یک نفر بخواهید تا سر دیگر سیم فاز را بکشد.

با این کار یک سیم دو رشته، جایگزین یک سیم تک رشته (منظور همانسیم فاز) خواهد شد. حالا می توانیدکلید یک پل  قبلی را حذف کنید و یک کلید دو پل طبق نقشه پایین در مدار نصب کنید.

در نقشه بالا دقت کنید که باز سیم نول از  پشت کلید دوپل رد شده است و ما کاری به آن نداریم. فقط در محل چراغ یک انشعاب از آن می گیریم و به فن وصل می کنیم. آن یک رشته سیمی هم که به مدار اضافه شده است از زیر چراغ تا محل نصب فن امتداد دهید و به فن وصل کنید

خب حالا که سیم کشی های فن تمام شد، نوبت نصب خود فن است.

نصب هواکش

اگر لوله هواکش از دیوار بیرون آمده و  قرار است فن روی دیوار نصب شود، می توانید با دو عدد پیچ و رول پلاک این  کار را انجام دهید.

برای هر گوشه فن یک پیچ کافیست ولی اگر لوله هواکشدر سقف است و فن باید روی سقف نصب شود، چون سقف سرویس ها و حمام ها معمولاً سقف کاذب است، و فن ها دارای لرزش هستند احتمال دارد که بعد از چند ماه فن از سقف جدا شود. پس بهترین گزینه برای نصب فن در سقف های کاذب پیچ های  پروانه ایست.
از بعضی از فن ها ۲ رشته سیمخارج شده است که بایستی یک رشته از آنها را بهفازو رشته دیگری را به نول وصل کنید.

رشته سیم نول معمولاً آبی رنگ است، البته اگر هر دو رشته همرنگ بودند، یعنی مهم نیست که کدام رشته را به نول وصل کنید.
از بعضی از فن ها ۳ رشته سیم خارج شده است که رنگ یکی از این رشته سیم ها  ترکیبی از زرد/سبز است که این رشته سیم را باید به سیم ارت متصل کنید و  اگر ساختمان دارای ارت نیست باید این رشته سیم را آزاد بگذارید.

۲ رشته سیم دیگر را هم باید به فاز و نول متصل کنید.
از بعضی از مدل های دیگر هم ۳ رشته سیم خارج شده است که رنگ ۲ رشته از آنها  یکسان است، مثلاً هر دو رشته مشکی یا هر دو رشته قرمز هستند.

این فن ها هم می توانند بصورت چپ گرد و هم بصورت راست گرد بچرخند، یعنی هم می توانند هوا را به داخل و هم می توانند هوای اتاق را به خارج انتقال دهند.پس شما باید تست کنید که به کدام یک از  این ۲ رشته سیم همرنگ نیاز دارید و به آن فاز وصل کنید و رشته سیم دیگر را  آزاد بگذارید همچنین به رشته سیم سوم که معمولاً آبی رنگ است باید سیم نول وصل  شود.

توجه: جهت گردش هوا در حمام، سرویس بهداشتی و آشپزخانه، همیشه از داخل به بیرون است، یعنی وقتی فن روشن می شود هوای داخل را به بیرون از ساختمان پرتاب می کند.

نکته: زمانی که دارید سیم های جدید را  جایگزین سیم قبلی می کنید، اگر لوله برق، شکسته یا گیر کرده باشد و به شما  اجازه تعویض سیم را ندهد. در این صورت مجبورید سیم فن را مستقیم از چراغ  بگیرید(چراغ و فن را موازی کنید) و هر دو را با همان کلید یک پل خاموش و  روشن کنید.

نکته: در هر کجا که نیاز داشتید ۲ یا چند  رشته سیم را از داخل یک لوله برق رد کنید. بایستی وقتی فنر می زنید، هیچ  کابل یا سیمی قبلاً در داخل لوله نبوده باشد. زیرا حتی اگر یک رشته سیم نازک از قبل داخل لوله باشد، شاید بتوانید فنر را با فشار و زحمت زیاد از  داخل لوله رد کنید، ولی وقتی رشته سیم های جدید را به انتهای فنر ببندید و  فنر را بکشید، مطمئن باشید که سیم های جدید به دور رشته سیم قبلی پیچ خواهد  خورد و امکان کشیدن فنر وجود نخواهد بود. این نکته را گفتیم تا وقتی که می خواهید یک رشته سیم جدید به سیم های قبلی اضافه کنید، حتماً همه رشته سیم  های قبلی را خارج کنید. به این صورت که دو رشته سیم فاز به همراه یک رشته  نول جدید را به سر آن دو رشته سیم فاز و نول قبلی وصل کنید و ۲ رشته سیم  قبلی را همزمان بکشید.

مشاهده می کنید که سیم ها با نیروی کمتری تعویض می شوند.