وقایع نامه


آشنایی با تاریخچه ها و وقایع برای بسیاری از افراد جذاب و دلنشین می باشد. در وقایع نامه قصد داریم سیری هر چند مختصر جهت آشنایی و شرح تاریخچه برق و تجهیزات مربوطه در ایران و مابقی دنیا بپردازیم.