اتصال زمینی (ارت) و خنثی (نول) دو اتصال مهم مورد استفاده در سیم کشی هستند ، آنها بخش مهمی از سیم کشی هستند که برای اهداف ایمنی استفاده می شود ، آنها از آسیب تجهیزات الکتریکی به دلیل نوسانات جلوگیری می کنند. قبل از درک تفاوت بین زمین و خنثی ، ابتدا اصطلاحات ارتینگ و خنثی را درک کنیم.

     برای درک آنچه زمین و نقطه خنثی است ، ما به یک پریز برق سه پینی که در زندگی روزمره خود استفاده می کنیم نگاه می کنیم. جریانی که برای یک خانوار تأمین می شود توسط یک مدار سه فاز منتقل می شود. به همین دلیل است که هر سوکت مورد استفاده برای تجهیزات الکتریکی ترجیح داده می شود سه پین باشد. سه پایه مربوط به زمین ، خنثی و فاز است. خط فاز خطی است که جریان را حمل می کند ، خط خنثی مسیر بازگشت را برای ایجاد تعادل بین جریان ارائه می دهد و در نهایت ارتینگ صرفاً برای اهداف ایمنی استفاده می شود. 

     تصویر به سرعت بارگذاری می شود ارتینگ: زمین یا زمین یک اتصال احتیاطی است که در اتصالات AC برای جلوگیری از آسیب ناشی از نوسانات ایجاد می شود. کاربرد اصلی زمین برای ایمنی انسان در برابر شوک الکتریکی است. هرگونه تجهیزات الکتریکی در تماس با سطوح فلزی منجر به برق گرفتگی می شود.

      ارتینگ یک مسیر مقاومت کم ایجاد می کند که برق اضافی را به زمین هدایت می کند. خنثی: سیم خنثی برای ایجاد مسیر برگشت جریان جریان در مدار AC استفاده می شود. سیم خنثی هیچ جریانی را حمل نمی کند ، اما بدون سیم نول مدار AC ناقص است. در هر مدار الکتریکی ، سیم خنثی مسیر جریان الکتریکی را به نقطه منبع خود هدایت می کند

     سیم خنثی یا نقطه خنثی در مدار سه فاز گره ای است که مجموع جریان آن صفر خواهد بود و به عنوان نقطه پتانسیل صفر شناخته می شود. در مدار AC ، زمین و نقطه خنثی باید در یک پتانسیل یکسان باشند ، در حالت ایده آل ، اختلاف پتانسیل بین این دو صفر خواهد بود.

 تفاوت اصلی خنثی و زمین هر دو به منظور ایمنی استفاده می شود.

زمین (ارت)
خنثی (نول)
هیچ جریانی را حمل نمی کند در صورت قطع برق ، برق کمی دارد.
این یک سیم رسانا است که در مدار AC استفاده می شود و مسیر برگشت جریان جریان الکتریکی را فراهم می کند.
این یک نقطه بازگشت به جریان الکتریسیته است.

همیشه جریان را حمل می کند. این یک نقطه اتصال برای جریان برق است.
 اتصال زمین را می توان به طور مستقل اجرا کرد یا ممکن است از طریق یک خط خنثی متصل شود.
این باید از طریق یک خط خنثی متصل شود.  

اینها تفاوتهای اصلی زمینی و خنثی هستند.

 اهمیت زمین و خنثی اهمیت ارتینگ:

 • کشف برق زندگی را آسان و راحت کرده است. از آنجا که هر کشفی مزایا و معایب خاص خود را دارد ، مضرات برق ناشی از شوک الکتریکی است که ممکن است منجر به مرگ شود. برای جلوگیری از شوک الکتریکی ، مفهوم ارتینگ معرفی شد. 

 سیم زمین یک هادی است که در زمین تعبیه شده و به صورت الکتریکی با آن در تماس است. ارتینگ از هدر رفتن برق و شوک های الکتریکی جلوگیری می کند. • برای محافظت در برابر اضافه بار الکتریکی.

 اهمیت خنثی: • سیم خنثی نیمی از مدار الکتریکی است. مدار AC را تکمیل می کند ؛ یک سیم خنثی برای بازگشت جریان الکتریکی به نقطه منبع مورد نیاز است ، مدار بدون سیم خنثی هدایت نمی شود.