جریان سرعت عبور الکترونها در یک سیم مسی یا جسم رسانا را جریان الکتریکی می نامند.

 در تعریفی کلی که از جریان ارائه می شود این است که جریان، مقدار بار الکتریکی عبوری از واحد سطح در واحد زمان است.در واقع جریان الکتریکی ناشی از حرکت الکترون ها در جسم رسانا است.

دو نوع جریان در مدار الکتریکی قرار دارد که جریان متناوب و جریان مستقیم نامیده می شوند.

 در جریان مستقیم (Direct Current یا DC) جریان الکتریکی تنها در یک جهت حرکت می‌کند. اما جریان الکتریکی در جریان متناوب (Alternating Current dh یا AC) به طور منظم در حال تغییر مسیر است. نتیجه‌ی این تغییرات این است که سطح ولتاژ نیز همزمان با تغییر جهت جریان، معکوس می‌شود.

 از جریان AC برای رساندن برق به خانه‌ها، ساختمان‌های اداری و سایر مکان‌ها استفاده می‌شود. کاربرد جریان AC تقریبا در تمام پریز‌های خانه‌ها و ادارات دارای جریان AC هستند، به این دلیل که تولید و انتقال جریان AC در مسیرهای طولانی راحت‌تر است.

 کاربرد جریان DC در هر وسیله‌ای که از باتری استفاده می‌کند یا به وسیله‌ی یک آداپتور AC به پریز وصل می‌شود، یا از کابل USB برای برق‌رسانی خود استفاده می‌کند، با جریان DC کار می‌کند. از دستگاه‌های الکترونیکی که با جریان مستقیم کار می‌کنند می‌توان موارد زیر را نام برد:

  • تلفن‌های همراه
  • تلویزیون‌های فلت اسکرین (Flat-Screen) (جریان AC وارد تلویزیون می‌شود، و سپس به DC تبدیل می‌گردد)
  • چراغ‌قوه‌ها
  • اتومبیل‌های هیبرید و الکتریکی

لازم به ذکر است که شکل موج جریان AC به شیوه های مختلف است که معمول ترین آن شکل موج سینوسی است زیرا منجر به انتقال انرژی به موثرترین صورت می شود. 

جریان مستقیم DC دارای شکل موج نیست، زیرا تنها در یک جهت جاری می‌شود. اگر DC  را به اسیلوسکوپ متصل کنیم، یک خط مستقیم نشان خواهد داد.