از زمان اختراع برق، بشر به صورت مداوم به دنبال راهی برای تولید لامپ‌های کم‌مصرف که نور بیشتری دهد بوده‌اند.

 یکی از انواع لامپ‌های کم‌مصرف، لامپ هالوژن می باشد.

 این لامپ ها با استقبال بسیاری مواجه شده است. به همین دلیل دلیل قصد داریم که به آموزش نصب این نوع لامپ ها بپردازیم:

  • مرحله اول

ابتدا باید فیوز مربوطه را قطع و از قطع بودن جریان برق اطمینان حاصل نمایید.

  • مرحله دوم

 محافظ را از روی لامپ هالوژن بردارید.

ممکن است مجبور شوید گیره های کوچک یا پیچ هایی را که درپوش شیشه را در جای خود نگه می دارند بردارید. پوشش شیشه ای و هر پیچ یا گیره ای را کنار بگذارید.

  • مرحله سوم

 با استفاده از یک دستمال پنبه ای یا حوله کاغذی، لامپ هالوژن را بگیرید و آن را از پایه جدا کنید. 

برخی از لامپ های کوچک در پایه های خود سنجاق های مستقیمی دارند بنابراین می توانید به سادگی فشار دهید و لامپ ها را بیرون بیاورید. 

لامپ های دیگر پیچیده می شوند و قفل می شوند، دقیقاً مانند یک لوله فلورسنت، در حالی که برخی از لامپ های هالوژن توسط یک نگهدارنده فنر دار در جای خود نگه داشته می شوند، بنابراین شما باید لامپ را به یک انتها یا سر دیگر فشار دهید.


  • مرحله چهارم

اطمینان حاصل کنید که لامپ جدید همان نوع، اندازه و وات لامپ قدیمی که قصد جایگزینی آن را دارید می باشد. 

لامپ جدید را با احتیاط خارج نمایید. با استفاده از دستمال آن را از بسته بندی خارج کرده و در وسایل روشنایی قرار دهید.

  • مرحله پنجم

وقتی لامپ کاملاً در جای خود قرار دارد ، پوشش محافظ  و هر پیچ یا گیره ای را که قبلاً برداشته اید ، تعویض کنید. 

سپس فیوز را وصل و  چراغ را روشن کنید.

با توجه به مراحل اعلام شده به راحتی می توانید اقدام به تعویض لامپ هالوژن نمایید.