از مهم ترین منابع مورد نیاز ما برق است و جریان برق نیز توسط هادی منقل میشود.

هادی های الکتریکی کلید همه دستگاه های الکتریکی هستند و در تمامی قسمت ها از سیستم برق کشی ساختمان ها تا وسایل الکتریکی منازل کاربرد دارند. برای ساخت و تولید سیم و کابل های هادی از فولاد، برنج، مس و آلومینیوم استفاده میشود که پر کاربردترین آن ها، هادی مسی و هادی آلومینیومی است.

بیشتر سیم های موجود در بازار از جنس مس هستند و در شبکه های برق فشار ضعیف (LV) بیشترین کاربرد را دارند.

هادی آلومینیومی سبک تر است و در تمام  شبکه ها موجود هست، اما بیشتر در شبکه های متوسط و قوی و کابل های قدرت از آن ها استفاده میکنند.

در این مقاله قصد داریم تفاوت های سیم هادی مسی و هادی آلومینیومی را برسی کنیم.

  •   هدایت الکتریکی

هنگامی که قصد داشته باشید برای یک دستگاه معادل 50 آمپر کابل کشی انجام دهید، به سایز هادی  10 و کابل آلومینیومی هادی سایز 16 احتیاج دارید، این بدان معناست که در شرایط توان یکسان (آمپر یکسان ) قطر هادی آلومینیومی 6/1 برابر قطر هادی مسی است.

                                                       هادی سایز 10 مسی = هادی سایز 16 آلومینیومی  

  • چگالی 

در قطر مساوی (سایز برابر ) هادی مسی تقریبا 3 برابر هادی آلومینیومی وزن دارد. به همین خاطر، هادی کابل های هوایی از جنس آلومینیوم است.

     نکته : در آمپر یکسان ، تقریبا  وزن هادی آلومینیوم نصف هادی مسی میباشد.

  • چکش خواری  

هادی مس از چکش خواری بالاتری نسبت به هادی آلومینیومی  برخوردار است به همین دلیل باعث میشود در انواع و اشکال مختلف دیده شود. این ویژگی باعث شده در مسیر های لوله کشی پیچ و خم دار، از هادی مسی استفاده شود و در جاهایی که پیچ وخم ندارد و یا پیچ کم و شعاع خم کمی هستند، میتوان از هادی آلومینیومی  نیز استفاده کرد.

  • اکسید شدن ( خوردگی )

مس جزء  فلزاتی است که کمترین واکنش پذیری را دارد ( به آسانی خورده نمی شود ) و اکسید آن نیز قابلیت هدایت برق ( الکتریکی ) را دارا میباشد اما آلومینیوم نسبت به مس واکنش پذیری بالاتری دارد ( زود تر از مس خورده میشود ) و اکسید آن نیز قابلیت هدایت برق ( الکتریکی ) را ندارد.

هادی مسی با توجه به قابلیت ذکر شده، در سیستم ارت ( چاه ارت ) استفاده میشوند.

  •  قیمت 

قیمت مس در بازار تقریبا 3 برابر هادی آلومینیومی است به همین دلیل، اکثر شبکه های برق جهان از هادی آلومینیومی استفاده میشود که هزینه های کمتری داشته باشند همچنین هادی آلومینیومی نیز سبک تر است.

  •  ارزش افزوده 

هادی مس به مرور زمان به ارزش آن اضافه میشود ولی هادی آلومینیومی نه.


جدول تفاوت تقریبی  هادی مس و هادی آلومینیوم در یک نظر


ردیف
                      موضوع 
مس
آلومینیوم
1
نسبت هدایت برای سطح مقطع مساوی
1
0.66
2
نسبت وزن ها برای سطح مقطع مساوی
3.3
1
2
نسبت سطح مقطع ها با مقاومت مساوی
1
1.66
4
قیمت
3
1