حتما هنگام خرید لوازم نور و روشنایی مانند لامپ یا مهتابی، با اصطلاحات مختلفی برای معرفی کمیت ها رو به رو شده اید که در این قسمت سعی داریم جهت آشنایی با این مفاهیم به توضیح این اصطلاحات بپردازیم.

     1. توان:

توان با واحد وات (w)  نمایش داده می شود و بیانگر نرخ مصرف انرژی می باشد که نمایانگر میزان توان لازم برای مدار لامپ است. یک وات برابر با تولید یک ژول انرژی در هر ثانیه است.

    2. لومن:

یک لومن یا یک واحد توان نوری (Luminous Flux) ، عبارت است از کل نور خارج  شده از یک منبع نور در هر ثانیه و یا به عبارتی دیگر کل نور دریافت شده  توسط یک جسم در هر ثانیه می باشد ، که آن را با حرف برگرفته از زبان یونانی  فی [Φ ] نشان می دهیم.

3. لوکس:

واحد شدت روشنایی می باشد. شدت روشنایی میزان شدت نوری است که به واحد سطح می رسد و  به شکل ذیل محاسبه می گردد:                                                                                          

4. بازده:

به میزان روشنایی تولید شده بر میزان توان مصرفی را بازده نوری می گویند. هر چه منبع نور با صرف کمترین انرژی تاثیر بیشتری در بینایی انسان داشته باشد ، منبع نور بازده بیشتری دارد.

در ادامه به معرفی برخی دیگر از کمیت های نور و روشنایی خواهیم پرداخت.