شاید برای شما هم پیش آمده باشد که وقتی دست بر روی بدنه یخچال و یا ماشین لباسشویی می کشید، لرزش بسیار ضعیفی، مانند برق گرفتگی را حس می کنید؛ این حس در واقع جریان برگشت برق ضعیف می باشد که البته برای بدن بی خطر است. 

در واقع مدار داخلی دستگاه های الکترونیکی معمولا برای تخلیه بارهای اضافی با استفاده از یک سیم رسانا به زمین متصل می شوند که در لوازمی، مانند لباسشویی این سیم از داخل بدنه به زمین متصل می گردد پس بدین ترتیب بار الکتریکی اضافی وارد زمین می شود و به چنین سیم هایی که تخلیه بار از طریق آنها صورت می گیرد سیم یا کابل ارت گفته می شود.

 اگر کابل ارت در دستگاه های مختلف وجود نداشته باشد، اتفاقاتی از جمله، خرابی دستگاه بر اثر بار الکتریکی زیاد و حتی آتش سوزی می تواند به وقوع بپیوندد و سیم ارت جلوی چنین حوادثی را می گیرد. 

در وسایل الکتریکی احتمال نشتی وجود دارد و برای اینکه از انتقال جریان الکتریسته به قسمت فلزی لوازم و ایجاد برق گرفتگی جلوگیری گردد باید فلزات هادی مربوط به وسایل الکتریکی را از طریق یک سیم به زمین متصل کرد. در سیم ارت جریان الکتریکی وجود ندارد. 

نحوه اتصال سیم ارت بدین صورت است که از یک طرف به وسایل برقی و از سوی دیگر به سیستم لوله‌کشی آب منزل و یا به چاه ارت متصل می‌شود. وسایل الکتریکی که بدنه آنها از جنس هادی است باید به سیستم اتصال به زمین متصل شوند. زمانی که ولتاژ بین مدار و زمین زیاد می شود کابل ارت با نرمال کردن سطح ولتاژ از آسیب دیدگی عایق مدار جلوگیری می کند. از دیگر وظایف سیم ارت جلوگیری از انتقال مواد قابل اشتعال و ایجاد الکتریسیته ساکن در زمان تعمیرات الکتریکی می باشد.

اگرچه سیم ارت در مقررات ملی ساختمان در ایران به عنوان یک ضرورت مطرح نشده است، اما نصب و راه اندازی آن به خصوص در مناطقی که از جریان سه فاز استفاده میکنند، میتواند از بسیاری از وقایع ناگوار و خسارات جانی و مالی هنگفت جلوگیری کند.