یکی از جنبه های مهمی که در طراحی روشنایی و نور مکان و فضاهای داخلی و یا بیرونی می بایست به آن توجه نمود، تاثیر روانی نور بر روی افراد است. روانشناسی نور در هر محیطی باید مورد توجه واقع شود. این مبحث یکی از مهمترین مباحث روانشناسی محیط است. تحقیقات نشان داده است که شدت روشنایی، نحوه چیدمان و نصب چراغ ها، شدت تابش نور و ... بر خلق و خو و بروز احساسات، بسیار تاثیرگذار است. به عنوان مثال محیط هایی که دارای نورهای گرم و دمای رنگ پایین تر باشند القا کننده فضای صمیمی و آرامش بخش می باشند یا در فضاهایی مانند نشیمن که محلی برای آرامش و آسایش افراد می باشد، می بایست از نورهای گرمتری استفاده گردد. یا نوری که برای اتاق خواب استفاده می شود بهتر است که از رنگ های آرامش بخش استفاده گردد. در محیط های فروشگاهی، مثلا فروشگاه های خرید لباس بهتر است از نورهای گرمتری جهت آرامش بیشتر در هنگام خرید استفاده شود. البته در هنگام انتخاب نور برای فروشگاه ها می بایست زمینه فعالیت فروشگاه را نیز در نظر گرفت. به عنوان مثال در فروشگاه های ورزشی بهتر است از نورهای سرد با شدت روشنایی بالا استفاده شود تا احساس جنب و جوش و فعالیت را به افراد القا نماید. با توجه به برخی از مواردی که مطرح گردید می بایست یادآور شد که آگاهی به روانشناسی نور برای انتخاب در محیط های مختلف تاثیر بسزایی در سلامت روانی افراد خواهد داشت.