مبحث نور و رنگ و تاثیرات آن بسیار پیچیده است زیرا که تاثیرات آن در گذر زمان می باشد. یعنی کاربران فضاها بخاطر اینکه مدت زمان طولانی را در این  فضاها ساکن هستند، در معرض تابشهای انرژی های مختلف ساطع شده از رنگها می باشند و تابش های مستمر این رنگها باعث می شود تاثیرات آن بر روی روح و روان کاربران فضاها عمیق باشد و دارای ماندگاری بلندمدتی بر آنها باشد. در وضعیت فعلی جهان که مشکلات روحی و روانی زیادی را در لایه های مختلف جامعه مشاهده می نمائیم، بیشتر این مشکلات حاصل تاثیرات محیط می باشد و این محیط  است که با عوامل مختلف باعث مسایل فکری افراد می شود. یکی از این محیط ها خانه و شهر می باشد، که شهر هم متشکل از انبوه خانه هاست. حال اگر در خانه ها محیطی آرام ولذت بخش فراهم شود و افراد خانه باهم مهربان و در کمال  آرامش زندگی کنند جامعه و شهر هم به آرامش نزدیک می شود. یکی از عواملی که باعث تنش و یا آرامش می شود نور و رنگ است که بخاطر مداومت و تکرار هر روزه تاثیر قوی و عمیقی را دارد. پس باید با اصلاح طراحی داخلی منازل و جدی گرفتن استفاده از نورها و رنگهای طبیعی و تاثیرات آن، محیطی آرام و شاد را فراهم آوریم. باید به سمتی برویم که ترکیب رنگ فضاها و نور پردازی آنها به نحوی باشد که در درجه اول از ترکیبات اورگانیت یا طبیعی نوری استفاده شود و رنگها و نورها به سمت نورهای طبیعی سوق داده شود.

دوم اینکه رنگ و نور پردازی اماکن عمومی باعث افزایش ارتباطات اجتماعی شود و استفاده از رنگهایی که باعث آرامش روحی و روانی میشود در اولویت قرار گیرد.درضمن باید فرهنگ  استفاده صحیح از نور مصنوعی را بیشتر گوش زد کنیم زیرا مردم از عوارض نورهای مصنوعی آگاهی چندانی ندارند و جنبه های مضر آن را درست درک نکرده اند. محققان همه می دانند هرآنچه که در طبیعت هست، مفید وهر آنچه که ساخت دست بشر می باشد همچنان که دارای جنبه های مفید هست ولی در انتها باز جنبه مصنوعی دارد و استفاده از آن دارای عوارضی می باشد، زیرا که تصنعی و غیر طبیعی است و هرچیز غیر طبیعی عوارض زیست محیطی اعم از روحی- روانی، بهداشتی  وغیره ... دارد، پس باید عوارض استفاده از طیف رنگها و نورهای مصنوعی را در زندگی امروز بشر مد نظر قرار دهیم و در استفاده از آن محتاط عمل نمائیم.

منبع: Journal of Architectural Engineering Technology